Loading...

Yhteistyöhön luottamuksen kautta

Tilitoimiston vaihtaminen vaatii syvää luottamusta uuteen toimistoon. Siksi haluamme jutella kanssasi henkilökohtaisesti, jos olet harkinnut tilitoimiston vaihtoa. Keskustellaan suoraan, mikä on aiemmin toiminut ja mikä ei, mihin asioihin haluat muutosta ja kuinka voimme sen tarjota. Tilitoimistoyhteistyö on pitkälti myös henkilökemiaa ja tutustuminen henkilökohtaisesti on siksi tärkeää ennen päätöstä tilitoimiston vaihtamisesta. Tapaamiset voimme hoitaa tarvittaessa myös videopuheluna, joten välimatka ei ole este henkilökohtaiselle palvelulle. Meidän tapaamisen lisäksi suosittelemme tapaamaan ja kilpailuttamaan myös muut potentiaaliset tilitoimistot, jotta olet varmasti tyytyväinen valintaasi.

Miten löydät tilitoimiston, jonka palveluun olet tyytyväinen?

Seuraavien vinkkien avulla toivomme sinun löytävän tilitoimiston, johon voit olla tyytyväinen.

Tutustu ihmisiin

Kartoita uudet vaihtoehdot ja tutustu ihmisiin yrityksissä, jotta tiedät millaista palvelua saat.

Selvitä toimintatavat

Perehdy tilitoimistojen toimintatapoihin. Miten viestintä ja palvelut toteutetaan? Mihin menee aikaa?

Kysy suosituksia

Selvitä millaisia kokemuksia muilla yrittäjillä on kartoittamistasi vaihtoehdoista.

Vertaa hintaa palvelun sisältöön

Vertaa eri toimijoiden hinnoissa palveluiden sisältöä ja mieti, millainen palvelu edistää yritystäsi parhaiten.

Mitä tilitoimiston vaihtaminen käytännössä vaatii?

Tilitoimiston vaihtoa harkitsevan kannattaa varata aikaa seuraaville toimenpiteille (esitetyt ajat esimerkkiarvioita):

  • nykyisen tilitoimiston palveluiden irtisanomisajan selvittäminen 0,15 h
  • uusien tilitoimistovaihtoehtojen etsiminen ja henkilöiden tapaaminen 4 h
  • suositusten kysely ja kilpailutus 2 h
  • tutustuminen uuteen tilitoimistoon ja sen käytäntöihin 2 h
  • tilitoimiston toimittamien toimeksiantosopimusten ja valtuutusasiakirjojen allekirjoitus 0,5 h
  • vanhan tilitoimiston sopimuksen irtisanominen 0,25 h

Tilitoimistoa voi vaihtaa kesken tilikauden. Uusi tilitoimisto voi hoitaa kuluvan tilikauden kirjanpitomateriaalien ja edellisen tilinpäätöksen pyytämisen ja siirtäminen vanhasta tilitoimistosta uuteen.


Sovi tapaaminen tai videopuhelun ajankohta niin tutustutaan

Vastaan yhteydenottoihin 1 työpäivän sisällä